การช่วยเหลือการใช้ยา

geographie-tic.org

หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยาได้ให้การสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถจัดเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยแก่ผู้ป่วยที่ขาดเงินทุนเพื่อขอรับยาที่จำเป็น

ข้อกำหนดสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการสมัครแตกต่างกันไปตามโปรแกรมและกำหนดโดยผู้ผลิตยาแต่ละราย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือที่ระบุไว้ในที่นี้หรือในโปรแกรมอื่น ๆ สามารถหาได้จากผู้ผลิตยาโดยตรง

เว็บไซต์ต่อไปนี้แสดงรายการ บริษัท ที่สนับสนุนโปรแกรมความช่วยเหลือสำหรับโรคลมชักอธิบายถึงความต้องการการมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของโครงการและระบุวิธีการร้องขอจากแพทย์ในนามของผู้ป่วยของพวกเขาจะต้องทำ

โทรติดต่อมูลนิธิโรคลมชักในพื้นที่ของคุณเพื่อดูว่าพวกเขามีโครงการช่วยเหลือยาหรือไม่
ไปที่ เพื่อค้นหาโปรแกรมสำหรับยาที่ต้องการตามสถานที่ตั้งและเกณฑ์การรับผู้ป่วยบางราย
แหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ สำหรับการจับยาที่ไม่มีหรือต้นทุนต่ำรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ

มีโปรแกรมช่วยเหลือยามากมายสำหรับผู้ที่เป็นโรคลมชักที่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะสำหรับแต่ละโปรแกรมและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

เว็บไซต์นี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปการดูแลสุขภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เสนอแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยในการเตรียมยื่นและติดตามคำสั่งช่วยเหลือด้านความช่วยเหลือของผู้ป่วย เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือด้านยาสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ กับโปรแกรมช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับค่ายาและค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการค้นหากรอกและส่งแบบฟอร์มความช่วยเหลือยาเสพติด พวกเขารายงานว่าทำงานกับสำนักงานแพทย์และ บริษัท ยาหากจำเป็น มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
บริษัท เภสัชกรรมส่วนใหญ่เสนอโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ติดต่อ บริษัท เภสัชกรรมแต่ละรายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหากโปรแกรมของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ผ่านทางแหล่งข้อมูลออนไลน์